Wil je meer cultuur in je klas? Op deze website vind je projecten en lesbrieven over hoe je cultuureducatie kunt inzetten in de algemene lesstof, handig ingedeeld naar bouw.
Samen leren, creëren en inspireren!
Hieronder vind je de meest recente projecten en lesbrieven.

ProjectenLesbrieven


Wat is Samen Leren?

Samen Leren is een initiatief van Bibliotheek Waterland, Cultuurhuis Wherelant en Muziekschool Waterland.

Vakdocenten van deze  organisaties werken samen met leerkrachten uit het primair onderwijs aan het verbinden van cultuurvakken met taal, rekenen en wereldoriëntatie.

  • youtobehomepage5