Wat is CmK?

De regeling cultuureducatie met Kwaliteit(CmK) is een stimuleringsregeling van de Rijksoverheid om de kwaliteit van cultuureducatie te vergroten in het basisonderwijs. De regeling duurt nog tot en met eind 2020.
Het plan voor Purmerend heet SAMEN LEREN. Het plan is gemaakt door een projectteam, bestaande uit vertegenwoordigers van de schoolbesturen van OPSO – SPOOR en CPOW en vertegenwoordigers van drie culturele instellingen in Purmerend: Muziekschool Waterland, Bibliotheek Waterland en Cultuurhuis Wherelant.Het doel is om cultuureducatie te verankeren in het curriculum van de school. Dit doen we door cultuurvakken te integreren in het algemene lesaanbod. Leerkrachten ontwikkelen een bredere kijk op hoe zij cultuureducatie in het algemene lesaanbod kunnen inzetten en lesinhouden geïntegreerd met elkaar kunnen aanbieden. Daarbij kan de leerkracht zelfvertrouwen opbouwen en een succeservaring opdoen door de expertise die de vakdocent inzet in de klas. Dit doen we door:

• met cultuureducatie aan te sluiten bij het totale onderwijs en cultuureducatie vanuit de kerndoelen vakoverstijgend in te zetten. De leeropbrengst voor de leerling staat hierbij altijd centraal.
•een vakdocent in te zetten in de klas. Vakdocent en leerkracht bepalen samen inhoud en het doel van de lessen waarbij de vakdocent aanvankelijk de les verzorgt. De leerkracht leert van de vakdocent en geeft in de loop van het traject vaker zelf les.
•een digitale kennisbank op te zetten die zorgt voor uitwisseling en informatie over de lopende projecten op de scholen. Daarnaast kunnen de deelnemende scholen een mediatraining volgen van Bibliotheek Waterland.
Het project SAMEN LEREN is voor alle scholen in Purmerend. Om het proces zorgvuldig te voeren wordt het project gefaseerd uitgevoerd en geborgd dat alle scholen goed geïnformeerd zijn. Op de scholen werkt niet alleen een vakdocent samen met leerkrachten gedurende een aantal weken aan het integreren van cultuurvakken in het algemene aanbod, maar wordt ook veel tijd besteed aan beleid met directie en coaching van team op het gebied van cultuureducatie in de school.
Meer informatie?

Op deze website staan bij projecten en lesbrieven voorbeelden van lessen die zijn uitgevoerd in het project SAMEN LEREN. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mechteld Bannier, projectleider SAMEN LEREN m.bannier@wherelant.nl